My Actifit Report Card: June 4 2022

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem. Ne, že by to byla dnes jediná udalost, ale skončím u snídaně.
20220604_072824[1].jpg
Jak se vlastně správně jmenuje ten kalíšek na vejce?
20220604_072837[1].jpg
Tenhle je navíc památečni. Počítám, že spíš z císařstvi než z republiky. Jsem prostě obklopen starými věcmi. A mám to dedičné. Nejspíš prababička si přinesla suvenýr z pouti. A nikdo neměl to srdce ho doteď vyhodit.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


04/06/2022
10145
Daily Activity0
0
0.000
12 comments
avatar

Pokud slouží, tak proč se toho zbavovat :-)
!BEER

0
0
0.000
avatar

To je jako se všemi předměty. Když je jich moc, ztrácíš přehled a vlastně jsi jen obklopen haraburdím a když něco potřebueš, stejně to nenajdeš. Já těch věcí kolem sebe mám až moc...

0
0
0.000
avatar

Ta tvoje věta mi trochu připomněla "Slavnosti sněženek a Hanzlíkův sklad" :-)

0
0
0.000
avatar

Jo, nekupte to, když je to tak levný... Tenhle problém mívám taky.

0
0
0.000
avatar

Vesměs to všude nazývají stojánek na vejce...

Je pěkný.
!BEER

0
0
0.000
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 9000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 10000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the May Power Up Month Winners
Hive Power Up Month Challenge 2022-05 - Winners List
Feedback from the June 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 285.8646 AFIT tokens for your effort in reaching 10145 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.66% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 228.7171 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Doma tomu říkáme vaječník. Máme jich několik, od opravdu prastareho, minimálně prvorepublikového, po moderní z IKEA. A samozřejmě skoro nepoužíváme.

0
0
0.000
avatar

V IKEA jsem si jich nevšiml. A zrovna tyhle máme jenom dva...

0
0
0.000