My Actifit Report Card: May 23 2022

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem. Tak zas něco tématického. Třeba botanická zahrada. Avšak v trochu jiném smyslu slova.
20220521_133007.jpg
Byla by to pěkná bota tvrdit, že botanická zahrada se obejde bez bot, ne?
20220521_133028.jpg
Už jsem psal, že skoro co obyvatel sídliště, to zahrádkář... Nejen zahrádkář, i skalkař! Podívejme se na tuhle pidiskalku zblízka.
20220521_132847.jpg
Bájný netvor! Nebo brouček pro štěstí?
20220521_132858.jpg
Ze změti lián vykukuje africký bojovník v masce woo-doo...
20220521_132949.jpg
Perníková chaloupka na každou českou zahrádku!

A už dost. Nepíšu článek, jen actifití hlášení...

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23/05/2022
12850
Daily Activity0
0
0.000
8 comments
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 12000 comments.
Your next target is to reach 13000 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Na sídlišti bují guerilla gardening

0
0
0.000
avatar

Asi tomu věnuju víc článků. Je to opravdu epidemie.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.6801 AFIT tokens for your effort in reaching 12850 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.99% upvote via @actifit account.

Boosts increased your AFIT earnings by 0.0001 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000