ဒီငရုပ်ပင်အတွက်ဘာဆေးသုံးရမလဲ

avatar

ဒီငရုတ်ပင်ဘာဆေးသုံးရမလဲ။
What is the medicine for this chili plant? Please answer me.

Chili in the garden ခြံထဲကငရုတ်ပင် https://ecency.com/hive-147663/@kokyi/chili-in-the-garden-khyantaekngyaokpin0
0
0.000
2 comments
avatar

သဘာဝ မြေဆီ သုံးလိုက်ပါ

0
0
0.000