RE: ကွီးရွှေနှင့် ထူးခြားပင်

You are viewing a single comment's thread:

အေးဗျ.... အပင်က မှိုပင်လိုမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ !PIZZA0
0
0.000
1 comments
avatar

အခုထိတော့ ဘာပင်မှန်းမသိသေးဘူးဗျ မှိုတစ်မျိုးလို့ စိတ်ထဲထင်မိတာပဲဗျာ။ !PIZZA

0
0
0.000