Photographing a butterfly /Фотографування метелика (En/Ua)

Hello everyone, I'm sure that photographing a butterfly is not something rare. I was very lucky once and took these photos. The butterfly, to my surprise, sat and didn't move, allowing me to take some great photos of its bright wings.
Then the butterfly began to rotate, and at these moments I finished frame after frame. He stood in different positions as a model, but he boldly sat on the same flower. At this time, it was impossible for me to catch at least some frame on other flowers, because other butterflies stopped on the flower only for a moment and they folded their wings so that they became dark and invisible.

Привіт усім, я впевнена, що фотографувати метелика це не є чимось рідкісним. Мені одного разу дуже повезло і я зробила ці фотографії. Метелик на мій подив, він сидів і не ворушився, що дозволило мені зробити кілька чудових фотографій його яскравих крил.
Потім метелик почав обертатися, а я в ці моменти довила кадр за кадром. Він ставав в різні позиції як модель, але він сміливо сидів на все тій же квітці. В цей час на інших квітах мені,неможливо було зловити, хоча б якийсь кадр, бо інші метелики зупинялися на квітці лише на мить і вони складали свої крильця так, що вони ставали темними і непомітними.

Only now did I see another orange butterfly hiding between the stems of the flowers. It completely blended in with the color scheme and was probably not noticeable to me in the overall picture.
Any photos require patience and persistence. Patience, that the model we are photographing will take a good position and at this time I will take the desired photo. Perseverance is that a successful photo can be obtained by trial and error.
Overall, I really liked my photos. They are sunny in the summer and bring warmth and coziness. Maybe this is the photo I want to print and hang over the fireplace. And in the winter, when I will warm myself by this fireplace, I will be able to look at these pictures and remember my sunny summer days and my butterfly photography.
Thank you for your attention and visit.

Лише тепер я розгледіти ще одного метелика оранжевого кольору, який сховався між стеблами квітів. Він зовсім злився в кольоровій гамі і мені мабуть був не помітний в загальній картині.
Будь які фотографії потребують терпіння і наполегливості. Терпіння, що модель яку ми фотографуємо прийме вдале положення і в цей час я зроблю бажане фото. Наполегливість в тому, що вдалий кадр таки вдасться отримати методом проб, вдач і невдач.
В загальному мені мої фотографії дуже сподобалися. Вони по літньому сонячні і несуть тепло і затишок. Можливо саме таку фотографію мені хочеться роздрукувати і повісити над каміном. А взимку, коли я буду грітися біля цього каміна, то я зможу злянути на ці світлини і згадати мої сонячні літні дні і мої фотографування метелика.
Дякую вам за увагу і візит.0
0
0.000
0 comments