WELL FED

avatar

English (Česky dole)

image.png
Source: Genetic Literacy Project

I recently had the opportunity to watch the documentary Well Fed which discusses genetically modified foods. I didn't expect much from it, as I thought it was going to be a typical mashup from some warriors for a better tomorrow, which is everywhere these days. Fortunately, I was wrong and instead i was pleasantly surprised.

There is an absolutely hysterical fear of GMO food among the general public. Mostly based on nonsensical arguments that quite often make no sense.

(...I will not eat some alien genes...,...we don't know what it can do..., ...we are playing God...).

For some reason, most environmental organizations like Greenpeace fight very strongly against GMOs. Unfortunately, these organizations have a very strong presence in Europe and so it has happened that GMO plants are practically banned in the whole EU. Yes, a few crops are allowed, but the bureaucracy associated with their cultivation and paranoia of potential consumers is so absurd that those farmers interested in using them are reliably put off.

In the Czech Republic, for example, so-called 'bt' corn was once grown by some farmers. This corn contained the Bacillus thuringiensis gene. This maize produced a toxin that kills the corn earworm caterpillar, but this toxin is completely harmless to humans - the insects have a very different digestive system compared to humans. However, its cultivation has not caught on, mainly for the reasons mentioned above - bureaucracy and consumer rejection.

Indeed, I have spoken to many experts about GM crops - geneticists, biologists, food scientists - and no one has seen a problem with them. Unfortunately, this is not enough for environmental activists and the public.

All of this is just nicely described in the document mentioned above. If you are interested in this topic, you can watch it free on youtube.

Česky

Nedávno jsem měl možnost zhlédnou dokument Well Fed, který se zabývá geneticky modifikovanými potravinami. Moc jsem od toho nečekal, myslel jsem totiž, že to bude klasická masírka nějakých bojovníků za lepší zítřky, kterých je dnes všude plno. Naštěstí jsem se mýlil a k tom jsem byl ještě příjemně překvapen.

Mezi širokou veřejností panuje z GMO potravin naprosto hysterický strach. Většinou vycházející z nesmyslných argumentů, které nedávají dost často žádný smysl.

(…nebudu jíst cizí geny…,…nevíme, co to může udělat…, …hrajeme si na boha…)

Z nějakého důvodu proti GMO velmi silně bojuje většina environmentálních organizací typu Greenpeace. Tyto organizace mají bohužel v Evropě velmi silné zastoupení a tak se stalo, že v celé EU jsou GMO rostliny prakticky zakázané. Ano, pár plodin je sice povolených, ale byrokracie spojená s jejich pěstováním a paranoia potencionálních spotřebitelů je tak nesmyslná, že to zájemce o jejich používání spolehlivě odradí.

V ČR se například svého času pěstovala tzv. bt kukuřice, která obsahovala gen bakterie Bacillus thuringiensis. Tato kukuřice produkovala toxin hubící housenky zavíječe kukuřičného, člověku naprosto neškodný – hmyz má dost jiné trávení než člověk. Její pěstování se však neuchytilo a to především z výše zmíněných důvodů – byrokracie a odmítání spotřebitelem.

O geneticky modifikovaných plodinách jsem se bavil opravdu s mnoha
odborníky - genetiky, biology, potravináři a nikdo v nich neviděl problém. To bohužel environmentálním aktivistům a široké veřejnosti nestačí.

Všechno toto je právě pěkně popsané ve zmiňovaném dokumentu. Pokud by vás toto téma zajímalo, tak se můžete podívat zdarma na youtube. a pro opravdové fajnšmekry je tu i možnost zajít si na promítání filmu za účasti jeho tvůrců i s následnou diskuzí. To proběhne ve čtvrtek 21. října 2021 od 17. hodin v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.0
0
0.000
2 comments
avatar

Díky, na to se podívám :)

0
0
0.000