Нова тема в історіях з життя./ A new topic in the story from life. (Ua/En)

avatar
(Edited)

Привіт усім гостям і дописувачам в спільноту. Всі ми робимо фотографії для пам'яті якоїсь події, чи якогось місця. І в кожній фотографії присутня якась історія і вона несе певний зміст.
Хочемо анонсувати нову тему:
Історія трьох останніх фотографії в телефоні.

Це можуть бути ваші думки про місце, де ви зробили ці фото, ваші спогади про людей на фотографіях, або тварин. Фотографія вашого дня, в роботі чи вдома.
Переважно в дописах важливими залишаються якісні фотографії. Це завжди є візитівкою, щоб інші користувачі порталу прочитали ваші розповіді. Тому рекомендується додавати ваші останні якісні красиві фотографії.
Не забувайте, що ваша Історія має містити не менше сто слів. Не забувайте про добропорядність в своїх дописах.
Всього доброго і побачимося пізніше!

The story of the last three photos

Hello guests and contributors in the community. We all take photos to remember some event or some place. And in every photo there is a story and it carries a certain meaning.
We would like to announce a new topic:
The history of the last three photos in the phone.
"It could be your thoughts about the place where you took these photos, your memories of the people in the photos, or the animals. A photo of your day, at work or at home.
Mostly high-quality photos remain in the posts. It is always a visitor so that other users of the portal read your stories. So see to add your latest high quality beautiful photos.
Don't forget what your Story has! At least one hundred words. Do not forget about decency in your posts.
All the best and see you later!*0
0
0.000
17 comments
avatar

Congratulations @hive-156687! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 40 posts.
Your next target is to reach 50 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
The 8th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - August 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

"It could be your thoughts about the place where you took these photos, your memories of the people in the photos, or the animals. A photo of your day, at work or at home.

The location can be anywhere or specifically in Ukraine?

0
0
0.000
avatar

яке гарне фото, це неймовірно, я рада його бачити

0
0
0.000
avatar

Дуже класна тема! Обов'язково доєднаюся)

0
0
0.000