V lípě

avatar

Byl jsem osloven, abych jel jako doprovod na pětidenní turistický kurz našich žáků do Mrákotína u Telče. Kývl jsem a nelitoval. Děcka, až mnozí mají postižení pohybového aparátu zvládli denní patnáctikilometrovou porci, výšlap na sjezdovku a ještě jim zbývaly síly na hraní venkovních her nebo diskotéku. Všichni jsme si náramně užívali soutěže, krásnou okolní přírodu, zpívání u táboráku a slunečné počasí.
Poslední výlet vedl z Mrákotína do Dobré Vody, Praskolesů a zase zpět do Mrákotína.

Na kopci nad Dobrou Vodou se tyčí kostelík sv. Jáchyma ze 17. století se šindelovou střechou.

IMG_20220512_153331.jpg

V menhiru je vytesaný skřítek s velkým nosem. Stačí si jej pohladit a celoroční štěstí máte zaručené. V době, kdy byl kostelík vystavěn se zde těžila stříbrná ruda.

IMG_20220512_153604.jpg

Malebná vesnička Praskolesy se může pochlubit 800 let starou lípou. Její dutý kmen může pojmout několik osob. Obvod stromu činí úctyhodných 920 cm.

IMG_20220512_165919.jpg

IMG_20220512_165630.jpg

IMG_20220512_170445.jpg

tazi_vcela2-pr.png0
0
0.000
4 comments
avatar

Congratulations @hairyfairy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 550 posts.
Your next target is to reach 600 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

0
0
0.000
avatar

Ta lípa je úžasná.

!WINE

0
0
0.000