Mosilana

avatar

Mosilana sídlící na Křenové ulici v Brně patřila k tradičním zpracovatelům vlněné příze. Rozsáhlý areál čítající dvě desítky chátrajících budov je v současné době využíván různými nájemci, nicméně v brzké budoucnosti je zde plánovaná výstavba rezidenční čtvrti. Tento víkend se brány Mosilany otevřely při příležitosti konání velikonočních trhů.

IMG_20220417_165108.jpg

IMG_20220417_170315.jpg

V prostorech závodu nainstalovalo Technické muzeum výstavu věnující se problematice zpracování vlny v Brně. V autentických prostorech jsou k vidění velkoformátové fotografie doplněné o texty seznamující s vývojem textilního průmyslu. Ten dal městu přízvisko moravský Manchester.

IMG_20220417_160838.jpg

IMG_20220417_165812.jpg

IMG_20220417_161202.jpg
K výstavě byly zvoleny velkorysé a autentické prostory.

IMG_20220417_161232.jpg
Vystaveny jsou i vzory vlněných látek.

IMG_20220417_161152.jpg

IMG_20220417_161614.jpg
Na Jančově plánu Brna je zaznamenáno přes 50 podniků, které se před 2. světovou válkou zabývaly výrobou sukna a vlněného zboží, dále přádelen a barvíren. Největší koncentrace byla kolem ulic Cejl, Křenová a Dornych.0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @hairyfairy! You received a personal badge!

Congratulations on the purchase of your NFT for Peace.
Thank you for encouraging peace in Ukraine and helping civilians who suffer from war.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

0
0
0.000