တောလမ်းနဘေးက တောပန်းညိုလေးများ

avatar

မင်္ဂလာပါ။
ဒီနေ့ တောလမ်းလေး တစ်လျှောက် ဖြတ်သွားရင်း အလေ့ကျ ပေါက်နေတဲ့ တောပန်းပွင့်လေးတွေကို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။

တောပန်းလေးတွေက ခရမ်းရောင် သေးသေးလေးတွေပါ။
အရင်ရင်တွေက မိုးရွာထားတော့ မိုးရေ သောက်ရလို့ ထင်ပါ့ တောပန်းလေးတွေဟာ ပင်လုံးမြိုင် ပွင့်လန်းလို့ နေကြပါတယ်။

ဘာပန်းလေးတွေလဲ ဆိုတာကိုတော့ လူကြီးသူမ မေးမကြည့်ရလို့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
မိတ်ဆွေတို့ရော ဒီတောပန်းလေးတွေ ၏ အမည်ကို သိကြပါသလား။

ကျွန်တော် ကတော့ လှတယ် ထင်ရင် ဖုန်းကင်မရာ ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဒီမှာ ဖော်ပြမိတာပါပဲ။
တောပန်းညိုလေးတွေ ဟုပဲ အမည်ပေးလိုက်တော့မယ်။

မိတ်ဆွေများ ပန်းလို လှပ၊ မွှေးမြနိုင်ကြပါစေ။
@golden.future0
0
0.000
16 comments
avatar
(Edited)

PIZZA! PIZZA! PIZZA! PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
tin.aung.soe tipped golden.future (x1)
walarhein tipped golden.future (x1)
callmemaungthan tipped golden.future (x1)
@uthantzin(4/10) tipped @golden.future (x1)

Learn more at https://hive.pizza.

0
0
0.000
avatar

ထိကရုံးလိုပန်းလေး !PIZZA

0
0
0.000
avatar

ထိကရုန်း ထက် အပင် မြင့်တယ်

0
0
0.000
avatar

Congratulations @golden.future! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Level up your NFTs and continue supporting the victims of war
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

ပန်းလေးတွေ ခူးခဲ့သေးလား
!LOL
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

!LOLZ !MEME !PIZZA

0
0
0.000