Kapit Ka Lang Sa Panginoon.

avatar

image.png

Lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala. At kasama diyan ang iyong mga problema at pasakit na nararanasan. Kaya't manatili at panatilihin ang iyong pananampalataya. Isang araw, makikita mo ang kagandahan sa likod ng mga paghihirap at problema na iyong kinakaharap.🙃

Mahal ka ng Panginoon. Wag mong tignan ang pinagdaraanan mo ngayon o ang sitwasyon mo ngayon, tumingin ka lang sa Panginoon. Dahil hindi Niya ipinangako na wala tayong daraanang pagsubok. Ang pangako Niya ay kahit gaano kalalim ang pagsubok natin o kahit gaano kalawak ang problema natin ay hindi Niya tayo iiwan. Kapit ka lang sa Panginoon.🙃🙏

I-share ko lang ang nakunan kong isang bulaklak ng coatbuttons na nakikita lang kung saan saan. Magandang Araw sa ating lahat.🙂

Photo is mine and taken by me using my A10s
Taken at San Fernando City, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png0
0
0.000
0 comments