Hanapin Natin Ang Liwanag Ng Panginoon

avatar

image.png

Kung tayo ay nasa kadiliman dahil nawawalan na tayo ng pag-asa sa bawat araw na lumilipas. At patuloy na tinatahak ang landas papunta sa lugar na padilim ng padilim. Nais ko kayong i-encourage na may pag-asa sa Panginoon. Dahil ang hope natin sa kanya ay hindi lang hope na walang laman, ito ay hope na kaya nating panghawakan dahil tapat Siya na tuparin ang mga mabubuting pangako Niya sa atin na matatagpuan natin sa Kanyang Salita.

image.png

Hanapin natin ang Liwanag ng Panginoon ay iyon ang sundan natin. Dahil Siya ang tunay na Liwanag sa mundo nating madilim. Sana matutunan natin tumingin sa Tunay na Liwanag para hindi tayo mawala sa tamang landas at para mabubuhay tayo ng puno na pag-asa at kasiyahan kahit ano pa ang pinagdaraanan natin. Magandang araw sa ating lahat.🙃

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at San Fernando City, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


image.png0
0
0.000
1 comments
avatar

Thanks for sharing. Nice share.

0
0
0.000