avatar

Emilycorvof

๐“˜๐“ท๐“ฌ๐“ต๐“พ๐“ผ๐“ธ ๐“ผ๐“ฒ ๐“ท๐“ธ ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ๐“ผ ๐“น๐“ฎ๐“ป๐“ฏ๐“ฎ๐“ฌ๐“ฝ๐“ธ ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ๐“ผ ๐“ญ๐“ฎ ๐“ฎ๐“ญ๐“ฒ๐“ฌ๐“ฒรณ๐“ท ๐“ต๐“ฒ๐“ถ๐“ฒ๐“ฝ๐“ช๐“ญ๐“ช ๐•ญ๐–ž ๐•ฝ๐•ธ || ๐Ÿ™๐Ÿœ ๐•ช๐•–๐•’๐•ฃ๐•ค
PAL
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
PAL can be converted to PAL POWER in a process called staking.
PAL Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Author reward: 0.001 PAL for emilycorvof/eng-esp-tag-reflexiones-sobre-la-vida-tag-reflections-about-life
Received stake of 0.25 PAL from minnowsupport
Received 0.25 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.250000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.263 PAL from minnowsupport
Received 0.263 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.263000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.837 PAL from minnowsupport
Received 0.837 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.837500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 1.881 PAL from minnowsupport
Received 1.881 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (1.881500 more PAL were added to PAL POWER)