Sv. Petar i Sv. Fevronija

avatar

Pozdrav iz kategorije ogromnih! :)

Ove nedjelje idemo na jednu svadbu nama jako bliskih ljudi. Kako je brak jedno od Božijih darivanja, tako i mi odlučismo da ikona Svetog Petra i Svete Fevronije bude jedan od naših poklona ovim divnim ljudima.

U Rusiji su Sv. Petar i Sv. Fevronija zaštitnici braka, ljubavi i sreće, slave se 8. Jula.

"Što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja".

IMG-a621c2153d7894217f87d06e7aa4348f-V~2.jpg0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @dzoji! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 61000 upvotes.
Your next target is to reach 62000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000