RE: #Tet holiday, the most special holiday tradition in me

avatar

You are viewing a single comment's thread:

Ác thiệt chớ, nhớ tết ghế, k biết năm ni có được về quê ăn tết k.0
0
0.000
1 comments
avatar

😂 Countdown nhẹ còn 61 ngày nữa là tết nha anh ơi. Năm nay chắc ai về quê cũng phải chuẩn bị kỹ, chứ em thấy lâu lâu là có thông tin mới.

0
0
0.000