Replaced a legend [EN] / [PL] Zastąpił legendę

avatar
(Edited)

Recently, I've been lucky with seeing fairly rare cars. I showed you the Citroen C15, which was in its own way an indestructible car.

[PL] Ostatnio mam szczęście do dosyć rzadkich samochodów. Pokazywałem Wam Citroena C15, który była na swój sposób samochodem niezniszczalnym.

Defender - really ALL-terrain

Another such car - which allowed a lot and forgave the driver for rough treatment - was the Land Rover Defender....

[PL] Innym takim autem - który pozwalał na wiele i wybaczał kierowcy ciężkie traktowanie - był Land Rover Defender...

defender1.jpg

It was produced from 1983 until 2016. - 33 years!

Finally producer decided to finish production at 2016 and threre was not a new model (5 years earlier was showed only a concept car).

[PL] Produkowany od 1983 aż do 2016 r. - 33 lata! W końcu postanowiono zaprzestać produkcji starego modelu bez wprowadzenia nowego (pokazano 5 lat wcześniej tylko concept car).

A few years later

Finally in 2019 new version was shown.

And - of course, this is a matter of taste - but you have to admit that it is beautiful in its own way.

Of course, I'm not sure, if is this what we expect from a car hidden under a name associated so strong with fields, ditches with deep water and mud?

[PL]W końcu, w 2019 roku postanowiono pokazać nowy model. I - oczywiście to rzecz gustu - ale trzeba przyznać, że jest na swój sposób piękny.

Tylko, czy tego oczekujemy od auta ukrytego pod nazwą kojarzącą się jednoznacznie z polami, rowami z głęboką wodą i błotem?

Hard or beautiful? Or both?

In the photo I captured - beautifully washed and waiting at the airport for its owners, who (perhaps) are in Egypt and driving.... old Defenders in the desert? ;)

defender2.jpg

P.S. Out of curiosity, I typed in 3speak first (not to "promote" youtube) and it turns out that we even have such videos already :)

[PL] P.S. Z ciekawości wpisałem wpierw w 3speak (by nie "promować" youtube) i okazuje się, że mamy już nawet takie filmy :)

Defender II video:

The video shows that the car I met at the airport.... is rather bored at this parking place. It want be in another places - not so flat.

[PL] Film pokazuje, że spotkany przeze mnie egzemplarz przy lotnisku... raczej się nudzi na parkingu. Raczej powinien być w nieco innym miejscu, nie tak płaskim.0
0
0.000
3 comments
avatar

Ouu! This is a smooth ride with very very nice featured. But did I just see it drive on water and down a cliff?

0
0
0.000
avatar

In specification I found that it can go through water 90cm deep. Quite good!

0
0
0.000
avatar

Quite good!

Very impressive actually

0
0
0.000