Great Z in the Sky [EN]/[PL]

Hi Hivians,
Today I have for you beautiful morning with great "Z" made by planes in the Sky.

[PL] Cześć Wam,
Dziś przedstawiam Wam ciekawe niebo z wielką literą Z stworzoną na niebie przez samoloty.

sky-z-3.jpg

Today condesation clouds leaves long trails on sky.

On the east we could see a great Z (in mirror view).

[PL] Dziś chmury kondensacyjne pozostawiały długie ścieżki na niebie.
A na wschodzie mogliśmy zobaczyć wielkie Z (w lustrzanym widoku).

sky-z-2.jpg

Let's play with this photo and make a modification ;) Here it is:

Quote[PL] Pobawmy się trochę tym zdjęciem :) Oto one po modyfikacjach:

sky-z-2a.jpg

And one more time wider look on this beautiful sky with dark clouds going form the North.

[PL] I jeszcze raz nieco szerszy widok na to piękne niebo z ciemnymi chmurami nadchodzącymi od północy.

sky-z-1.jpg0
0
0.000
2 comments