Did you see yesterdays conjuction? [EN] / [PL] Czy widzieliście wczorajszą koniunkcję?

Yesterday on the sky was quite interesting meeting of two planets (today it will be also possible!). Maybe you saw that they were closer and closer from a few days. And yesterday they were very close each other.

Wczoraj na niebie można było obserwować całkiem ciekawe ułożenie planet (dziś również będzie taka możliwość!). Może widzieliście od kilku dni, jak zbliżały się do siebie. Wczoraj były już bardzo blisko.

wenus-jowisz-2a.jpg

There are two brithest planets on the sky - so it was visible even during the dusk.

To są dwie najjaśniesze planety na niebie, więc dwie kropki świeciły już mocno nawet podczas zmierzchu.

wenus-jowisz-3.jpg

That photos was shoot about 7pm (in Poland). Planets went to the horizon and wasn't visible about 9pm.

Te zdjęcia były zrobione około godziny 19tej. Planety z czasem schodziły coraz niżej w stronę horyzontu i ja nie widziałem ich już około 21.

jowisz-wenus-1a.jpg

And great news! Today should be the best day to see it again ;) Look in the evening to the West!
About 6pm you can start to observe (of course if there will be no clouds on the sky)

I na koniec, dobra wiadomość! Dziś powinniśmy mieć okazję oglądać. Planety będą widoczne na zachodzie. Już od około 18tej można zacząć obserwację (jak tylko oczywiście brak chmur dopisze).

Today possible seeing of conjuction of Venus and Jupiter:

Dzisiejsza możliwość zobaczenia koniunkcji Wenusa i Jowisza:

Screenshot_20230302_081445_Star Walk 2.jpg

Screenshot_20230302_081506_Star Walk 2.jpg0
0
0.000
7 comments
avatar

Patrzałam na to i zastanawiałam się co za licho, a nie miałam potem okazji sprawdzić 😁👍

0
0
0.000
avatar

To cieszę się, że pomogłem ;)

Przy okazji, kilka dni temu jeszcze się księżyc razem z nimi ustawił (przy czym były nieco bardziej oddalone od siebie). Ale nie mam zdjęcia.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @cars-art! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 400 comments.
Your next target is to reach 500 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Feedback from the March Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - February 2023 Winners List
Be ready for the March edition of the Hive Power Up Month!
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000
avatar

This is how they were seen in front of my house.... Although live it is more spectacular, what bright spots in the sky! Thanks for sharing!

IMG_20230228_195720.jpg

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Nice photo. Interesting angle - Wenus is more bottom to the Jupiter than on my photos. It was also yesterday? In which country?

0
0
0.000
avatar

The photo was taken on Tuesday, February 28 in the province of Malaga, Spain. They looked spectacular even before sunset. I missed that apparently they were also in conjunction with the moon, you have to look at the sky more often!

0
0
0.000