Around The World: Challenge - #6/3 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

V jednom minulém vyhodnocení (3/3) jsme podnikli dlouhý let směrem na východ. Dnes začneme opět v Praze, ale poletíme na západ :-)
In one last evaluation (3/3), we took a long flight to the east. Today we will start again in Prague, but we will fly west :-)


Vítejte u vyhodnocení šestého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the sixth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Vítám vás jménem „cestovní kanceláře“ ATW na palubě leteckého speciálu.
Podnikneme spolu let kolem světa. Podíváme se na pět míst ve třech světadílech. Doufám, že sebou máte opalovací krém, plavky a svetry :-).
Pohodlně se usaďte, náš let právě začíná.

První místo jen tak přeletíme stejně, jako to udělal @godfish. Pod vámi vidíte hrad Karlštejn, který nechal postavit římský císař a král Český Karel IV., blahé paměti. Tato fotografie vynesla svému autorovi první cenu (1.5 HBD + 60 AFIT)
Welcome on behalf of the "travel agency" ATW on board the air special.
We take a flight around the world together. Let's look at five places on three continents. I hope you have sunscreen, a swimsuit and sweaters :-).
Sit comfortably, our flight is just beginning.

We will just fly over the first place just like @godfish did. Below you you can see Karlštejn Castle, which was built by the Roman emperor and King Bohemian Charles IV., A happy memory. This photo won its author the first prize (1.5 HBD + 60 AFIT)

godfish-6.jpeg


Čeká nás dlouhý let. Další místo, které navštívíme se totiž nachází skoro na konci země. Připravte si teplé oblečení. I když přistaneme v Ohňové Zemi u laguny Esmeralda, je na tomto jižním konci Argentiny poměrně chladno :-). Děkujeme za pozvání od @jlufer. S radostí mu předávám druhou cenu (1 HBD)
We have a long flight ahead of us. The next place we visit is located almost at the end of the country. Prepare warm clothes. Even though we land in Tierra del Fuego near the Esmeralda Lagoon, it is quite cold at this southern end of Argentina :-). Thanks for the invitation from @jlufer. I am happy to present him with the second prize (1 HBD)

jlufer-6.jpeg


Po chladném jihu nás čeká let do teplých krajů. Zde přijdou vhod plavky a opalovací krém :-). @tommyl33 nás totiž pozval do Vietnamu, na místo zvané Ha Long Bay. Již na nás čekají místní loďky, aby nás provezly kolem skalnatých ostrůvků. Nevím, kolik taková plavba stojí, ale autor tohoto snímku obdržel třetí cenu (0.5 HBD)
A flight to the warm regions awaits us in the cold south. Swimwear and sunscreen will come in handy here :-). @tommyl33 invited us to Vietnam, to a place called Ha Long Bay. Local boats are already waiting for us to take us around the rocky islands. I don't know how much such a cruise costs, but the author of this picture received the third prize (0.5 HBD)

tommyl33-6.jpg


Opouštíme exotické kraje a vracíme se zpět do Evropy. Přistaneme nedaleko polských Katovic. Autor fotografie @merthin nás pozval na západ slunce u řeky Czarna Przemsza. Neudal sice přesné místo, ale i tak si u poroty „vybojoval“ speciální cenu (1.7 HBD + 100 AFIT) :-)
We leave exotic regions and return to Europe. We will land near Katowice, Poland. Photo author @merthin invited us to the sunset by the river Czarna Przemsza. He didn't give the exact place, but he still "won" a special prize with the jury (1.7 HBD + 100 AFIT) :-)

merthin-6.jpeg


Poslední místo, které uvidíte před přistáním, je pohled na Prahu z místa Dívčí hrady. Autor fotografie @phortun si zvolil neobvyklý pohled a obdržel za to druhou třetí cenu (0.5 HBD)
The last place you will see before landing is a view of Prague from the place Dívčí hrady. Author of photo @phortun chose an unusual view and received the second third prize (0.5 HBD)

phortun-6.jpegTěší mne, že jste použili letecký speciál „cestovní kanceláře ATW“ a těším se spolu s vámi na další let.

Blahopřeji všem autorům fotografií k získaným cenám a děkuji jim za jejich pozvání na zajímavá místa.
I'm glad you used the flight special "ATW travel agency" and I'm looking forward to the next flight with you.

I congratulate all the authors of the photos for the awards they received and thank them for inviting them to interesting places.


atw2.png
Snímek z 2022-06-26 12-33-21.png
Snímek z 2022-06-26 11-42-53.png


Speciální poděkování porotě ve složení:
Special thanks to the jury consisting of:
@loulou1987, @petrvl, @xlisto, @zirky, @jjprac, @godfish, @hairyfairy, @birdwatcher
atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
31 comments
avatar

thank you
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

I have already written that some rules are worth breaking :-)

Thanks for alive

0
0
0.000
avatar

amazing, all the pictures look so amazing. they are very talented

0
0
0.000
avatar

There is nothing stopping you from taking part in the new round of the competition and showing us an interesting place from your area :-)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

NFT for peace - Thank you for your continuous support
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

thanks so much for selecting my photo for this round :). !PIZZA

0
0
0.000
avatar

It was a pleasure. I hope that next time the jury will give more voice and photos outside Europe :-)
Thanks for PIZZA.

0
0
0.000
avatar

What beautiful places we have visited through this great contest that has the purpose of knowing beautiful places on our planet
Thank you very much @bucipuci and the jury who chose the photograph of our city as one of the winners
Congratulations to all who participated, especially the winners.

I wish everyone a happy start to the week

0
0
0.000
avatar

There are a lot of beautiful places on our planet. It's up to Hive users to see if these places show us :-).

I'm glad that your photo attracted the attention of the jury :-)
Have a nice day

0
0
0.000
avatar

Na Dívčí hrady a okolí jsem loni chodil fotit motýly. Tak trochu divočina.

0
0
0.000
avatar

Fun fact: @softa tam zase chodil sázet stromy :) Je to pěkné místo, rád tam chodím...

0
0
0.000
avatar

Taková step, je to trochu jiné a určitě hezké na procházky.

0
0
0.000
avatar

Jo. Zajímavá příroda (na Prahu), hezké výhledy do okolí a nebývá tam moc lidí. Taková místa mám rád :)

0
0
0.000