Around The World: Challenge - #52/2 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Končíme! Prozatím tedy jen druhý ročník soutěže. Celá soutěž samozřejmě pokračuje dalším ročníkem :-)
We're done! So far, only the second year of the competition. Of course, the whole competition continues next year :-)


Vítejte u vyhodnocení posledního kola druhého ročníku fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the last round of the second year of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Musím poděkovat všem soutěžícím, kteří posílali fotografie do soutěže. Díky vám jsem viděl místa, na která bych se v reálu asi nikdy nepodíval.

Během druhého ročníku soutěže jsme viděli hodně míst v Evropě, podívali se do Austrálie, nahlédli do několika zemí v Jižní Americe, udělali pár zastávek v Severní Americe a v neposlední řadě nahlédli do jižní Asie. Nejméně byla zastoupena Afrika. Tak snad ve třetím ročníku uvidíme Afriku častěji :-).

Zpátky k vyhodnocení.
Tentokrát neměla porota na českém diskordu žádného favorita. Hlasování poroty bylo tak vyrovnané, že jsem musel sáhnout po své „losovací krabici“ a konečné pořadí soutěžních fotografií určit losem :-)

Podívejte se na výsledky:
I have to thank all the contestants who sent photos to the contest. Thanks to you, I saw places I would probably never look at in real life.

During the second year of the competition, we saw a lot of places in Europe, looked at Australia, looked at several countries in South America, made a few stops in North America and, last but not least, looked at South Asia. Africa was the least represented. So maybe in the third year we will see Africa more often :-).

Back to evaluation.
This time the jury had no favorite in the Czech discord. The jury's vote was so balanced that I had to reach for my "lottery box" and determine the final order of the competition photos by lot :-)

Take a look at the results:


atw2.png
První cena (first prize) ... Hurgada – Egypt / Hurghada - Egypt
gamichellě.jpeg

author @gamichelle (1.5 HBD)


Druhá cena (second prize) ... chrám Plaosan – Yogyakarta, Indonésie
Plaosan Temple - Yogyakarta, Indonesia

tommyl33.png

author @tommyl33 (1 HBD)


Třetí cena (third prize) ... u Boršic – Buchlovské vrchy, jižní Morava
near Boršice - Buchlovské vrchy, South Moravia

pavelsku.jpeg

author @pavelsku (0.6 HBD)


Speciální cena (special prize) ... sloní skála – ostrov Norfolk, Austrálie
Elephant Rock - Norfolk Island, Australia

vcclothing52.jpeg

author @vcclothing ( 1.7 HBD)


Cena za účast na soutěži
Prize for participation in the competition@godfish (0.2 HBD + 100 AFIT)
godfish52.jpeg@phortun (0.1 HBD)
phortun.jpeg

atw2.png
Snímek z 2022-05-15 20-51-05.png
Snímek z 2022-05-15 20-56-28.png


Speciální poděkování porotě ve složení:
Special thanks to the jury consisting of:
@bodie7, @phortun, @zirky, @softa, @xlisto


Blahopřeji vítězům a děkuji všem za účast na soutěži.
Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition.
atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.

Uveřejněno na LIKETU, komunitě pro vaše fotografie.
Note:
These photos are the property of the rated authors.

Published on LIKETU, the community for your photos.


0
0
0.000
11 comments
avatar

Thank you for the special prize 😊 I'm glad you liked that shot 🙌

0
0
0.000
avatar

An interesting natural creation :-)

0
0
0.000
avatar

Sakra, noční paprsek neuspěl :)

0
0
0.000
avatar

Very beautiful!!!

0
0
0.000
avatar

You have the opportunity to join the competition and add your own interesting picture :-)

0
0
0.000
avatar

Do you have a current contest? Is this still available?

0
0
0.000
avatar

Every Friday night I announce a new round of the competition.
Challenge 1/3 is just ending.
Around ten o'clock in the evening, an article with the announcement of challenge 2/3 should be circulating

0
0
0.000