Around The World: Challenge - #47

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

U nás se říká: „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“.
Tak to je přesně to, co po vás nechci :-)
We say: "March, I'll climb behind the stove, April, I'll still be there".
Well, that's exactly what I don't want from you :-)


Vítejte u vyhlášení čtyřicátého sedmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the forty-seventh round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Pokud zůstanete v teple „za pecí“, tak nebudou fotografické pozvánky a tím pádem ani výlet s ATW.
Nevím, jak vy ostatní, ale já si už na nedělní výlety s ATW zvykl a něco by mi bez těchto výletů chybělo.

Takže, žádné vyhřívání za pecí a alou do terénu fotit zajímavá místa. Fotky si nenechávejte pro sebe v archivu ale přihlaste je do této soutěže. Přece nechcete přijít o výlet kolem světa, který mohu zorganizovat jen s vašimi pozvánkami.
If you stay warm "behind the stove", there will be no photo invitations and thus no trip with ATW.
I don't know about the rest of you, but I've gotten used to Sunday ATW trips and I'd miss something without them.

So, no heating behind the oven and going out into the field to take pictures of interesting places. Do not keep the photos for yourself in the archive, but enter them in this competition. After all, you don't want to miss out on a trip around the world that I can organize only with your invitations.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 7.4.2023 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2023/04/07 at 20:00 CET


0
0
0.000
17 comments
avatar

Hlásím se
birdwatcher/kgalagadi-transfrontier-park

0
0
0.000
avatar

To je tedy rychlost :-). Akorát se ti zase nepovedl odkaz :/

0
0
0.000
avatar
avatar

The source of a river is sometimes more interesting than its flow in the lowlands.
Thanks for the link

0
0
0.000
avatar

Valldemosa is a tiny village nestled in the Sierra de Tramontana mountain range on the island of Mallorca. It has just over two thousand inhabitants and its physiognomy of stone houses and narrow streets adorned with flowers and plants is perfectly preserved, although its main attraction is La Cartuja, a monastery that dates from the 15th century and is famous for having housed the musician Frederic Chopin and the writer George Sand for a long period between 1838 and 1839. Both created an important part of their work during their stay at the Charterhouse. The building in the foreground is the aforementioned Charterhouse.

ESP

Valldemosa es un pequeño pueblo enclavado en la Sierra de Tramontana de la isla de Mallorca. Cuenta con poco más de dos mil habitantes y se conserva perfectamente siendo su fisonomía de casas de piedra y calles estrechas adornadas con flores y plantas, aunque su principal atractivo es La Cartuja, un monasterio que data del siglo XV y que es famoso por haber albergado durante una larga temporada de 1838 y 1839 al músico Frederic Chopin y a la escritora George Sand. Ambos crearon en su estancia en la Cartuja una parte importante de su obra. El edificio en primer término es la mencionada Cartuja.

Valldemosa010web.jpg

Unless stated otherwise, all the pictures and the words are mine.
Do not use any of these images without my written permission.
Proudly AI free
Thanks for stopping by and taking a look.

Camera: Fujifilm X-T2
Lens: Fujinon 18-55 f:2.8-4
Processed with Capture One

0
0
0.000
avatar

Nice landscape. Too bad you didn't write it as a separate article. It definitely deserves more attention and votes.
!LUV
Thanks for the link

0
0
0.000
avatar

Hi @bucipuci
Thanks a lot for your advice. I will try to do next time, but it is always a matter of time, or better the lack of time.

Anyway I don’t know how to arrive of being rewarded faithfully. Sometimes I have published a more or less good quality text articles and very nice pictures and the rewards were really so poor. It’s obvious I don’t know the Hive system.

0
0
0.000
avatar

You're welcome :-)

The voting system on Hive is sometimes a "mystery" :-). A lot depends on the tags used, the time of publication, who follows you and a lot more. I can't predict what kind of response the article will have.

0
0
0.000