Around The World: Challenge - #4/4

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Ještě teď vzpomínám na druhé kolo soutěže. Viděli jsme opravdu kus světa :-).
I still remember the second round of the competition. We really saw a piece of the world :-).


Vítám vás u vyhlášení čtvrtého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the fourth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Třetí kolo soutěže už tak „naplněné“ není. To však není na závadu. Budeme mít v neděli více času na jednotlivé zastávky na výletě s ATW.
The third round of the competition is no longer "full". However, this is not a problem. We will have more time on Sunday for individual stops on the trip with ATW.


Teď je však čas myslet na fotografické pozvánky pro čtvrté soutěžní kolo.

Je začátek června, počasí se „tváří“ letně a to by vás mohlo vylákat ven na procházku nebo výlet.
Doufám, že nezapomenete doma fotografické přístroje a pořídíte spoustu fotek. Určitě pak mezi fotkami vyberete nějakou zajímavou, kterou přihlásíte do naši soutěže jako pozvánku na další výlet s ATW.
But now is the time to think about the photo invitations for the fourth round of the competition.

It's the beginning of June, the weather "looks" like summer, and that might tempt you to go outside for a walk or a trip. I hope you don't forget your cameras at home and take lots of photos. You will surely choose an interesting one among the photos, which you will enter in our competition as an invitation to the next trip with ATW.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 9.6..2023 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2023/06/09 at 20:00 CET


0
0
0.000
18 comments
avatar

https://www.liketu.com/@birdwatcher/submarine-hide
Z výletu do "jugošky" (to určitě neradi slyší) takže přesněji Černá hora

0
0
0.000
avatar

Abych zase nezapomněl, tady máš jednu pláž u Biogradu na Moru: https://ecency.com/hive-193552/@godfish/actifit-godfish-20230604t214007021z

0
0
0.000
avatar

Chtěl jsem napsat: poslední plážové povalování, ale na těch kamenech se moc válet asi nedá :-)
Díky za odkaz

0
0
0.000
avatar

Povalovat se dá o kousek dál, ale já chtěl prozkoumat i tu méně lidnatou část pláže ;)

0
0
0.000
avatar

Jestli už jdu pozdě, tak se omlouvám, ale nerad bych, aby ti znovu chyběla tradiční pražská zastávka :) Vodní nádrž Asuán v Jinonicích...

https://hive.blog/hive-127788/@phortun/appreciate-beauty-of-nature-with-phortun-round-172

0
0
0.000