Around The World: Challenge - #23/2

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Mám podezření, že v Greenwichi někdo schválně urychluje čas :-). Najde se někdo, kdo pořídí fotografie z nultého poledníku?
I suspect that someone in Greenwich is deliberately speeding up time :-). Is there anyone who can take photos from the zero meridian?


Vítejte u vyhlášení dvacátého třetího kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twenty-third round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Když už jsem zmínil nultý poledník, tak se podíváme odkud posíláte nejčastěji soutěžní fotografie. Nejvýchodnějším místem je Vietnam, pak je spousta fotografií z Evropy a nejzápadnější místo je Venezuela.
Ze 180 stupně západní (východní) délky asi žádnou fotografii nedostanu, ale zbývá ještě mnoho míst, kde sídlí uživatelé Hive. Podaří se mi s vaší pomocí vykonat cestu kolem světa?

To záleží na vás. Pořiďte fotografii z vašeho okolí nebo dovolené a přihlaste se do soutěže. A pamatujte přitom na pravidla :-)
Having mentioned the zero meridian, let's take a look at where you most often send competition photos from. The easternmost place is Vietnam, then there are a lot of photos from Europe and the westernmost place is Venezuela. From 180 degrees west (east) longitude, I probably won't get any photos, but there are still many places where Hive users live. Will I be able to travel around the world with your help?

It depends on you. Take a photo of your neighborhood or vacation and enter the competition. And remember the rules :-)

Rules.

  • use the #aroundtheworld tag in one of the first five places
  • the competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
  • Only one photo from each contestant will be included in the competition


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community in a special channel # around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not insert links to competition photos into the # around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!

Prizes for the winners.

First price ... 1 HBD
Second price ... 0.6 HBD
Third price ... 0.4 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prizes:

First price ... 100 AFIT
Second price ... 60 AFIT
Third price ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

  • použít značku #aroundtheworld na jednom z prvních pěti míst
  • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
  • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!
Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1 HBD
Druhé cena ... 0.6 HBD
Třetí cena ... 0.4 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 22.10.2021 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 10/22/2021 at 20:00 CET


0
0
0.000
3 comments