A gem and a gem / Klenot a klenot (#beersaturday - 360)

avatar

(Google translate from Czech)

Jsou klenoty a klenoty. Jedním z klenotů na Hive je výzva #BeerSaturday od @detlev, která má v tomto týdnu úctyhodné 360-té vydání. Gratulace!!
There are jewels and jewels. One of the gems on Hive is @detlev's #BeerSaturday challenge, which has a respectable 360 edition this week. Congratulation!!


Klenoty mohou být také kameny. Předminulou neděli jsem se vypravil nějaké najít. Našel jsem. I když ne ty, co jsem hledal.
Pokud by se tyto kameny vybrousily, mohly by z nich být náhrdelníky. Mě však oslovila i jejich surová, přírodní krása.
Gems can also be stones. I set out to find some the Sunday before last. I found. Although not the ones I was looking for.
If these stones were cut, they could be made into necklaces. However, their raw, natural beauty also appealed to me.

Smoky quartz / záhněda
IMG_20240519_081641.jpg


Crystal / křišťál
IMG_20240519_084749.jpgA pak jsou klenoty, které si musí člověk koupit. Ne, nebyl jsem v klenotnictví :-).
Cestou domů, z výpravy za kameny, jsem zastavil v Chabičovicích. Je to kousek od Českého Krumlova. Je tu nově otevřená kavárna. Majitelem je likérka a minipivovar Glokner ve Svachově Lhotce. A právě zde jsem si koupil dva „klenoty“, jako odměnu za pěknou procházku po lese a za nalezené kameny.
And then there are the jewels that one must buy. No, I wasn't in a jewelry store :-).
On the way home, from the quest for stones, I stopped in Chabičovice. It is a short distance from Český Krumlov. There is a newly opened cafe. The owner is the Glokner liqueur and microbrewery in Svachova Lhotka. And it was here that I bought two "jewels" as a reward for a nice walk in the forest and for the stones I found.

IMG_20240519_104914.jpg

Prvním „klenotem“ byl Glok 12°. Klasický světlý ležák plzeňského typu s 5% alkoholu.
The first "jewel" was the Glok 12°. A classic pilsner-type pale lager with 5% alcohol.

IMG_20240524_211033.jpg


IMG_20240524_211110.jpg

Aróma čisté přírody doplněné vůní chmele. V prvním doušku převažovala chuť sladu s jemnou hořkostí chmele na konci. Byla tam ještě nějaká jiná, příjemná chuť. Snad nepatrný náznak ovoce (jablek?). Mohlo to být způsobeno pražením ječného sladu, nebo úplně něčím jiným :-). Na 12° a obsah alkoholu to mělo nebezpečně lehké tělo. Pilo se to moc dobře. A to je ta „zrada“. Při této kombinaci se může snadno stát, že po vypití několika sklenic už nevstanete :-).
The aroma of pure nature complemented by the aroma of hops. In the first sip, the taste of malt prevailed with a slight bitterness of hops at the end. There was another, pleasant taste. Perhaps a slight hint of fruit (apples?). It could have been caused by roasting the barley malt, or something else entirely :-). At 12° and alcohol content, it had a dangerously light body. It was very good to drink. And that is the "betrayal". With this combination, it can easily happen that you won't get up after drinking a few glasses :-).

IMG_20240524_211212.jpg


Druhým „klenotem“ byl tmavý ležák Bručoun. 12°, 5,1% alkoholu.
The second "jewel" was the dark lager Bručoun. 12°, 5.1% alcohol.

IMG_20240525_211134.jpg


IMG_20240525_211212.jpg

Hlavní vůní byla vůně kávoviny. V chuti to bylo podobné. Žádný náznak karamelu. Sladkost skoro žádná, jen příjemná, trochu větší hořkost. Nebylo to však chmelem, ale způsobem pražení sladu. Jako by v tom byl pražený kořen čekanky.
The main scent was that of coffee. It was similar in taste. No hint of caramel. Almost no sweetness, just pleasant, a little more bitterness. However, it was not the hops, but the method of roasting the malt. As if there was roasted chicory root in it.

IMG_20240525_221407.jpgNa obou „klenotech“ jsem si opravdu pochutnal. Mám štěstí, že přes Chabičovice jezdívám služebně. Mohu tam tedy zastavit a koupit další „klenot“ z produkce minipivovaru Glokner.
I really enjoyed both "jewels". I am lucky that I drive through Chabičovice on business. So I can stop there and buy another "jewel" from the production of the Glokner microbrewery.


Na závěr vyzývám @rostik924 z české komunity, aby se přidal k výzvě #beersaturday. Napiš nám jaké pivo se pije na jižní Moravě. Udělej minimálně tři fotografie piva, napiš k tomu asi 250 slov a to vše zveřejni v #beer komunitě.
Finally, I invite @rostik924 from the Czech community to join the #beersaturday challenge. Tell us what kind of beer is drunk in South Moravia. Take at least three photos of beer, write about 250 words about it and post it all in the #beer community.


czlogo.png0
0
0.000
0 comments