๋Japanese time

avatar


405opjpkzf8dt3h_IMG_20220208_165029.jpg
405opjpkzf8dyvy_IMG_20220208_163109.jpg
405opj1ekzf8e061_IMG_20220208_163126.jpg
405opjwkzf8dxik_IMG_20220208_163659.jpg
405opj2bkzf8du0r_IMG_20220208_164133.jpg
405opjikzf8du0m_IMG_20220208_164857.jpg
405opj1pkzf8dvtx_IMG_20220208_164914.jpg
405opj13kzf8dtu3_IMG_20220208_165012.jpg
405opj20kzf8duvm_IMG_20220208_165541.jpg

Hello everyone

I like Japanese food so much that I can eat without getting bored. Since the epidemic, I rarely have had the opportunity to eat out like before. After my third vaccination, I started going out to eat more often. Every time I go to eat, I tend to order the same food again and again rarely try anything new It's an incurable habit. 😜😜

For lunch today, I choose Japanese restaurants that are widely available in department stores. Japanese restaurant "Fuji" is very popular with Thai people because the price is a little bit expensive but the food is fresh and delicious. The atmosphere inside the shop is decorated beautifully with cherry blossoms and the painting and logo of Fuji-san. The tables are separated into proportions can see the chef cooking.


For the best experience view this post on Liketu0
0
0.000
3 comments
avatar

เห็นแบบนี้ คิดถึงเมืองเลยครับ มาใช้ชีวิตอยู่แต่ ไปทางไหนมีแต่ ต้นไม้ใบหญ้า อยากกินอะไรแบบนี้ แล้วไปห้างบ้าง ยิ่งตั้งแต่โควิดไม่ได้เข้ากรุงเทพ รบกับลูกตัวเองที่บ้านทั้งวัน 5555

0
0
0.000