[PL / ENG] Morze, centrum Kołobrzegu i Kaprys / The sea, the center of Kołobrzeg and Kaprys Cafe My Actifit Report Card: January 31 2022

avatar

Morze, centrum Kołobrzegu i Kaprys / The sea, the center of Kołobrzeg and Kaprys Cafe

Dzisiejsze morze znacznie spokojniejsze / The sea today was much calmer

Miły dzień rozpoczął się spacerkiem groblą do morza, a stamtąd deptakiem w kierunku Podczela. Molo wciąż zalane wodą jak widać, ale i tak jest znacznie spokojniej.

A nice day started with a walk along the dike to the sea, and from there along the promenade towards Podczele. The pier is still flooded with water as you can see, but it is much calmer anyway.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Nie doszliśmy do samego Podczela, trzeba było zawracać, aby zdążyć na obiad. Tutejsza trasa spacerowa jest super, ale ma jedną wadę - nie można zrobić pętelki, trzeba wracać tą samą drogą. Jedyna alternatywa to spacer stromym, błotnym poboczem wzdłuż ruchliwej drogi. Odpada, stanowczo już wolę wracać tą samą trasą z takim widokiem.

We didn't get to Podczel, we had to turn back in the halfway to make it to dinner. The walking route here is great, but it has one disadvantage - you can't make a loop, you have to go back the same way. The only alternative is to walk along a steep, muddy shoulder along a busy road. No way, I definitely prefer to go back the same route with such a view.

image.png

image.png

Na koniec spaceru dodatkowe ukojenie lasem wokół ośrodka.

At the end of the walk, there is additional beauty - the forest around the resort.

image.png

Centrum Kołobrzegu

Pisałam o tym już w sierpniu, że Kołobrzeg to jak dla mnie głównie bloki. Spójrzcie tylko na tego olbrzyma poniżej, prawie w samym centrum miasta. Akurat ten ma jakiś swój urok - trochę przypomina mi katowicką Superjednostkę.

I wrote about it in August that Kołobrzeg is mainly blocks for me. Just look at this giant below, almost right in the center of the city. This one has its own charm - it reminds me a bit of Super Unit in Katowice.

image.png

Bardzo fajnym miejscem w Kołobrzegu jest Wieża Ciśnień - widoczna z różnych punktów pomiędzy blokami, przylegająca prawie do samego rynku, obecnie mieszcząca Browar Colberg i restaurację. Niestety, akurat w poniedziałki nieczynna.

A very nice place in Kołobrzeg is the Water Tower - visible from various points between the blocks, adjacent almost to the market square, currently housing the Colberg Brewery and a restaurant. Unfortunately, it is closed on Mondays.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Niby otwarte, ale jednak nie.

Seemingly open, but not yet.

image.png

Poniżej kołobrzeski rynek.

Below the Kołobrzeg market square.

image.png
Ta architektura okołorynkowa akurat jest całkiem sympatyczna.

This market-around marchitecture is actually quite nice.

image.png

image.png
Plac Ratuszowy.

Town Hall Square.

image.png

Tu jeszcze widok na fajny łącznik architektoniczny.

Here is also a view of a nice architectural connector.

image.png

Na przeciw ratusza znajduje się kawiarnia Kaprys. Jako, że pal licho z tym styczniowym cukrem, to weszliśmy, trudno.

In front of the town hall there is a Kaprys cafe. As I didn't go well with my stop sugar resolution, we entered it.

image.png

image.png

image.png

Miły lokal, ale gorąca czekolada i owocowy deser w taki zimny dzień - jeszcze milsze!

Nice place but hot chocolate and a fruit dessert on such a cold day - even nicer!

image.png

image.png


Styczniowy Cukier stop ❌
Trening - ?

January Stop sugar ❌
Training - ?


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220201t070244924z)_


31/01/2022
13490
Walking


0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 66.7625 AFIT tokens for your effort in reaching 13490 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.97% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000