(EN-TR) Turkish coffee and its history

avatar

EN

img_5166_01.jpeg

Hi,
Coffee is widely consumed around the world. Tons of coffee beans grown in countries such as Brazil, Vietnam, Indonesia and Colombia are exported to the world.

Espresso, Americano, Cappuccino, Latte or Mocha... If you want to drink a delicious coffee anywhere in the world, you have many options that I have given above. Which one do you want?

Me? All very beautiful of course. But my choice today is Turkish coffee.

A Brief History of Turkish Coffee

Turks first met coffee in 1543. The Turks, who were fascinated by coffee, after a while, adapted the coffee to their own taste. They preferred to grind the coffee instead of cooking the coffee beans. The ground coffee beans were prepared in coffee pots or vats and made ready for service.

Thanks to the diplomatic traffic between the countries, European nations also recognized Turkish coffee.

**Turkish coffee was included in UNESCO's "Intangible Cultural Heritage" list in 2013. **

After this short introduction, I can move on to the recipe.

Materials

a cup of water
2 teaspoons of ground coffee (for 1 cup)
(1 or 2 teaspoons of granulated sugar if you are consuming sugar)

img_5140.jpg

Fabrication

Pour the water into the coffee pot and add 2 teaspoons of coffee.

img_5146.jpg

img_5147.jpg

Stir constantly for 15-20 seconds. This process is important for the defoaming process.

A good Turkish coffee should have plenty of foam.

(Those who want to add sugar can use sugar at this stage.)

img_5149.jpg

After the mixing process is finished, we remove the accumulated foam with the help of a dessert spoon. This process should continue until the water boils completely.

img_5153.jpg

img_5154.jpg

img_5156.jpg

img_5157.jpg

When our water is completely at its source, we pour the coffee remaining in the coffee pot into the cup.

img_5162.jpg

img_5164.jpg

Our coffee is ready. Enjoy your meal. 🙂

img_5165.jpg

img_5166.jpg

img_5167.jpg

**Notes: **

Turkish coffee should be made on low heat.

For a more foamy Turkish coffee, use the water you have kept in the refrigerator.

Cook in wood embers for a more aromatic Turkish coffee.!

img_5166_01.jpeg

Merhaba,
Kahve dünyada yaygın bir şekilde tüketiliyor. Brezilya, Vietnam, Endonezya, Kolombiya gibi ülkelerde yetişen tonlarca miktarda kahve çekirdeği dünyaya ihraç ediliyor.

Espresso, Americano, Cappuccino, Latte veya Mocha... Dünyanın herhangi bir yerinde lezzetli bir kahve içmek isterseniz yukarıda örnek verdiğim birçok seçeneğiniz var. Hangisini istersiniz?

Ben mi? Hepsi elbette çok güzel. Ama bugünkü tercihim Türk kahvesi.

Türk Kahvesinin Kısa Tarihçesi

Türkler ilk olarak 1543 yılında kahveyle tanıştı. Kahveye hayran kalan Türkler bir süre sonra kahveyi kendi damak tatlarına uygun hale getirdiler. Kahve çekirdeklerini pişirmek yerine kahveyi öğütmeyi tercih ettiler. Öğütülen kahve çekirdekleri cezve veya güğümlerde hazırlanıp servise hazır hale getirildi.

Ülkeler arasındaki diplomasi trafiği sayesinde Türk kahvesini Avrupalı uluslar da tanımış oldu.

**Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO'nun "Somut olmayan kültürel miras" listesinde yerini aldı. **

Bu kısa tanıtımın ardından tarife geçebilirim.

Malzemeler

Bir fincan su
2 çay kaşığı öğütülmüş kahve (1 fincan için)
(Şeker tüketiyorsanız 1 veya 2 çay kaşığı toz şeker)

img_5140.jpg

Yapılışı

Suyu cezveye boşaltıp 2 çay kaşığı kahve ekliyoruz.

img_5146.jpg

img_5147.jpg

15-20 saniye boyunca sürekli karıştırıyoruz. Bu işlem köpük alma işlemi için önemli.

İyi bir Türk kahvesi bol köpüklü olmalıdır.

(Şeker ilave etmek isteyenler bu aşamada şeker kullanabilir.)

img_5147.jpg

Karıştırma işlemi bittikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla biriken köpükleri alıyoruz. Bu işlem su tamamen kaynayıncaya kadar devam etmeli.

img_5154.jpg

img_5156.jpg

img_5157.jpg

Suyumuz tamamen kaynağı zaman cezvede kalan kahveyi fincana boşaltıyoruz.

img_5162.jpg

Kahvemiz hazır. Afiyet olsun. 🙂

img_5165.jpg

img_5167.jpg

**Notlar: **

Türk kahvesi kısık ateşte yapılmalı.

Daha köpüklü bir Türk kahvesi için buzdolabında beklettiğiniz suyu kullanın.

Daha aromalı bir Türk kahvesi için odun közünde pişirin.!0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @akkann! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2000 upvotes.
Your next target is to reach 2250 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

PUD - PUH - PUM - It's all about to Power Up!
Christmas Challenge - 1000 Hive Power Delegation Winner
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000